Aktualności

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych. Przez Internet można założyć także spółkę jawną i komandytową

Kolejna nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych przyniosła długo zapowiadaną zmianę, która powoduje, że od dnia 15 stycznia 2015 r. możliwe jest założenie przez Internet spółki jawnej i komandytowej. Do tej pory możliwe było skorzystanie z takiej możliwości jedynie w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nowelizacja umożliwia także dokonywanie przez Internet zmian w umowach spółek zawartych elektronicznie. Aby założyć spółkę jawną bądź komandytową trzeba jednak posiadać bezpieczny podpis weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Podobnie jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wystarczy wypełnić odpowiednie formularze udostępnione w systemie teleinformatycznym.

Jakie zmiany w odniesieniu do spółek z .o.o ?

Najważniejszą, długo zapowiadaną zmianą jest ta, która umożliwia dokonywanie zmian umowy spółki (zawartej wcześniej z wykorzystaniem wzorca) przy wykorzystaniu systemu informatycznego.

© blackday - Fotolia.com

© blackday – Fotolia.com

Podobnie jak w przypadku zawierania umowy spółki, jej modyfikacja odbywa się poprzez dokonanie wyboru wariantów poszczególnych poszczególnych postanowień lub uzupełnienie danych w odpowiednich polach. Możliwe będzie m.in. powołanie prokurenta spółki, podwyższenie kapitału zakładowego, a także podjęcie uchwał bez formalnego zwoływania zgromadzenia wspólników (na podobnych zasadach do tych, które określone zostały w art. 240 KSH).

Nowelizacja zniosła obowiązek zgłaszania do rejestru wzorów podpisów członków zarządu oraz jej likwidatorów. Wprost został także wyrażony obowiązek zgłaszania do rejestru adresu zamieszkania członków zarządu oraz każdorazowej jego zmiany.

W praktyce jednak w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zmiany mają na razie charakter teoretyczny. W chwili obecnej funkcjonują dwa odrębne systemu komputerowe służące do rejestracji spółek (osobny dla sp. z o.o. i osobny dla sp.j. i sp.k.) i na razie nie uruchomiono funkcjonalności pozwalającej na dokonywanie zmian w spółkach z o.o. założonych elektronicznie.

Obowiązek wskazania roku obrotowego

Do tej pory stosunkowo rzadko zdarzało się, żeby sądy rejestrowe kontrolowały wywiązanie się przez spółki z obowiązku złożenia sprawozdań finansowych. Jedna ze zmian wprowadza obowiązek ujawnienia w rejestrze informacji o dniu, w którym kończy się rok obrachunkowy danego podmiotu. Ta zmiana pozwoli na zautomatyzowanie pracy sądu  i należy się liczyć z częstszymi kontrolami wywiązywania się przez spółki z tego obowiązku.

Kancelaria

Kancelaria

Poprzedni wpis

Zmiana przepisów o ochronie danych osobowych

Następny wpis

Od 1 marca ślub w plenerze, obce imiona dla dzieci i nowy dowód osobisty.