Oferujemy:

  • zakładanie, łączenie oraz przekształcenia sportowych spółek akcyjnych oraz stowarzyszeń sportowych;
  • reprezentacja sportowych spółek akcyjnych przed polskimi związkami sportowymi oraz Prezesem Polskiej Konfederacji Sportu;
  • przygotowywanie i doradzania przy zawieraniu umów z zawodnikami o profesjonalne uprawianie sportu, umów transferowych zawodników;
  • przygotowywanie i negocjowanie umów sponsorskich;
  • reprezentowanie zawodników przed polskimi związkami sportowymi;
  • bieżąca obsługa związków sportowych;
  • przygotowywanie regulaminów oraz innych dokumentów.