Praktyka Kancelarii obejmuje cały zakres prawa pracy. Wieloletnia praca na rzecz związków zawodowych pozwoliła na zdobycie doświadczenia w szczególności w zakresie sporów zbiorowych, zwolnień grupowych i indywidualnych oraz sporów pracowniczych.

W szczególności zajmujemy się:

  • pomocą prawną w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, przygotowywanie umów o pracę, umów zlecenia oraz kontraktów menedżerskich;
  • reprezentacją w zakresie sporów zbiorowych;
  • negocjowaniem i przygotowywaniem układów zbiorowych pracy oraz pakietów socjalnych;
  • reprezentacją w przypadku sporów sądowych;
  • doradztwem w zakresie ochrony przed roszczeniami opartymi o mobbing i dyskryminację;
  • doradztwem i sporządzaniem regulaminów, instrukcji oraz zarządzeń.