doradca podatkowy radca prawny Poznań

Życiorys

Doradca podatkowy, radca prawny. Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Po złożeniu egzaminu na doradcę podatkowego w 2012 r. uzyskał wpis na listę doradców podatkowych. Jest absolwentem Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych przy Szkole Głównej Handlowej, jak również Podyplomowych Studiów Cen Transferowych i Zarządzania Podatkami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto był uczestnikiem kursów z rachunkowości organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych.

Specjalizacja

Wykorzystując doświadczenie z pracy w urzędzie skarbowym reprezentuje podatników w sporach podatkowych i celnych oraz dotyczących egzekucji administracyjnej przed organami Krajowej Administracji Skarbowej i sądami administracyjnymi.

Specjalizuje się ponadto w problematyce restrukturyzacji prawno-podatkowych, szczególnie z uwzględnieniem optymalizacji podatkowych, a ponadto w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Języki

Posługuje się językiem angielskim.