adwokat Poznań

Życiorys

Radca prawny. Specjalizuje się w prawie autorskim, w sporach sądowych oraz w prawie rodzinnym. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a także Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Prowadzi wykłady monograficzne na Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu pt. „Dzieło muzyczne w prawie autorskim”. Ponadto prowadzi szkolenia dla nauczycieli w szkołach muzycznych.

Specjalizacja

Doradza twórcom, artystom wykonawcom oraz menadżerom zespołów muzycznych w zakresie realizowanej przez nich działalności artystycznej, sporządza i opiniuje umowy zawierane przez autorów i artystów, posiada doświadczenie w zakresie reprezentowania twórców oraz artystów wykonawców w postępowaniach sądowych, udziela bieżącej pomocy prawnej instytucjom kultury. Ponadto zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego.

Języki

Posługuje się językiem angielskim.