Współpracujemy z przedsiębiorstwami, które na trwałe wrosły w gospodarczy krajobraz Wielkopolski, działającymi we wszystkich gałęziach gospodarki.

Obsługiwane przez nas firmy działają między innymi w branży: energetycznej, przetwórstwie spożywczym i przemyśle maszynowym, nowoczesnych technologii, świadczą usługi z zakresu ochrony środowiska i recyclingu, prowadzą działalność sportową, obrót i zarządzanie nieruchomościami, deweloperskiej, produkcji tekstyliów.

KLIENCI INDYWIDUALNI

Doceniamy Twoją wyjątkowość Prawnicy kancelarii zajmują się również świadczeniem pomocy na rzecz osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Mając świadomość zakresu problemów, z jakimi stykają się nasi Klienci wyspecjalizowaliśmy się w szczególności w następujących rodzajach spraw:

 • Sprawy spadkowe;
 • Wspólnoty mieszkaniowe;
 • Prawo pracy;
 • Nieruchomości – kupno i sprzedaż, budowa domów;
 • Prawo konsumenckie;
 • Sprawy sądowe;
 • Sprawy o zapłatę;
 • Odszkodowania;
 • Darowizny;
 • Testamenty;
 • Umowy.

Jednym z najczęściej zadawanych przez Klientów indywidualnych pytań jest pytanie o cenę danej usługi. Celowo na naszej stronie nie publikujemy uniwersalnego cennika. Po prostu w praktyce nie zdarzają się identyczne sprawy. Każda wymaga indywidualnego podejścia i specjalnej uwagi. Każdy Klient, który się zgłasza do kancelarii, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym oraz dokumentami przez prawników kancelarii otrzymuje indywidualną wycenę i dopiero wówczas decyduje o zleceniu danej sprawy kancelarii.

KLIENCI BIZNESOWI

Zapewniamy swobodę ruchu.

Przez wiele lat pracy na rzecz Klientów biznesowych udało nam się wypracować metody, które  gwarantują szybką i dostosowaną do potrzeb Klienta pomoc prawną. Metody współpracy uzgadniamy wspólnie z Klientem, dostosowując je do indywidualnych wymagań, rodzaju działalności podejmowanej przez Klienta oraz oczekiwanego zakresu  zaangażowania w jego sprawy.

Zdajemy sobie sprawę, z ogromnego wpływu, jaki na działalność przedsiębiorstwa ma znajomość przepisów prawnych. Zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa prawnego jest jednym z naszych podstawowych celów. Dlatego współpracę z każdym podmiotem rozpoczynamy od gruntownej analizy sytuacji prawnej Klienta, w tym wiążących go umów.

W wielu przypadkach Kancelaria funkcjonuje jako dział prawny przedsiębiorstwa. Wówczas nasi prawnicy  z reguły, świadczą usługi w siedzibie Klienta. Ten model współpracy pozwala na dogłębne poznanie struktury przedsiębiorstwa oraz na niezwłoczne reagowanie na pojawiające się  wyzwania.

Chcemy, aby Klient odczuwał wysoki komfort podczas pracy z nami. Precyzja, terminowość, kreatywność oraz zaangażowanie w sprawy Klienta nie rzadko pozwalają na osiągnięcie zamierzonego celu.