W zakresie prawa nowych technologii Kancelaria prowadzi stałą obsługę uznanych na rynku firm informatycznych oraz przedsiębiorstw projektujących nowoczesne rozwiązania dla osób głuchoniemych oraz niewidomych.

Oferujemy:

  • przygotowywanie, negocjowanie oraz zawieranie umów licencyjnych, umów których przedmiotem jest stworzenie oprogramowania, umów serwisowych;
  • bieżącą obsługę przedsiębiorstw, których przedmiot działalności obejmuje sprzedaż towarów oraz świadczenie usług za pośrednictwem bądź z wykorzystaniem Internetu oraz środków porozumiewania na odległość;
  • negocjacje oraz sporządzanie umów, których przedmiotem jest świadczenie usług hostingowych, budowa sieci, dostarczanie rozwiązań teleinformatycznych, budowa serwisów internetowych;
  • doradztwo w zakresie wyboru dozwolonych form reklamy oraz marketingu usług typu e-biznes;
  • doradztwo w zakresie prawa ochrony danych osobowych oraz reprezentowanie w postępowaniu przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.