radca prawny Poznań

Życiorys

Radca prawny. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada też wykształcenie filozoficzne. Wcześniej uczył się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu współorganizował różne konferencje naukowe, a w roku akademickim 2010/2011 był stypendystą programu Erasmus na Uniwersytecie w Tuluzie we Francji.

Specjalizacja

W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz sprawami związanymi ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Nadto odpowiada za prowadzenie większości postępowań egzekucyjnych. Do jego specjalizacji należą także sprawy związane z działalnością i funkcjonowaniem organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń).

Tomasz jest obeznany z nowymi technologiami, dlatego ciekawią go również prawne aspekty korzystania z nich. Posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa informacji. W ramach poszerzania swoich kompetencji ukończył kurs Administratora bezpieczeństwa informacji.

Przedmiotem szczególnych zainteresowań Tomasza są zagadnienia filozofii i teorii prawa. W swoich badaniach skupia się na problemach wykładni prawa.

Języki

Biegle włada językiem francuskim i angielskim.