Dochodzenie zaległych płatności jest powszechnym zjawiskiem, z jakim spotykają się przedsiębiorcy. Obecnie Kancelaria reprezentuje wierzycieli w ponad 1.200 postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.

Oferujemy:

  • sporządzanie kontraktów, których przedmiotem jest obrót wierzytelnościami;
  • postępowanie mediacyjne;
  • reprezentacja na etapie postępowania przedsądowego;
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym mającym na celu odzyskanie należności.