radca prawny Poznań

Życiorys

Radca prawny. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W 2004 roku ukończył VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W 2008 r. odbył staż w Stanach Zjednoczonych, pod opieką adwokat  Lisy E. Battan, w Boulder w Stanie Kolorado.

Specjalizacja

Podstawowym przedmiotem jego specjalizacji jest prawo procesowe. Nie boi się podejmowania i prowadzenia trudnych postępowań sądowych. Wielokrotnie prowadził spory, w wyniku których klienci kancelarii uzyskiwali wysokie odszkodowania. Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone. Zajmuje się także zagdanieniami związanymi z prawem rolnym. Specjalizuje się w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości. Do ciekawszych spraw prowadzonych przez niego w ostatnim czasie można zaliczyć zakończone sukcesem postępowania przeciwko biurom podróży, o odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych.

Ponadto zajmuje się prawem związanym z obrotem nieruchomościami, prawem korporacyjnym oraz spółdzielczym.

Języki

Biegle włada językiem angielskim oraz hiszpańskim.