Prowadzimy sprawy z zakresu prawa karnego, w tym prawa karnego gospodarczego,  zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i postępowania sądowego. Natura postępowania karnego sprawia, że profesjonalny pełnomocnik powinien zostać włączony do sprawy na jak najwcześniejszym jej etapie.

Reprezentujemy Klientów działając jako pełnomocnicy  w sprawach karnych przeciwko  przedsiębiorcom, wierzycielom jak i konsumentom. Nadto występujemy w charakterze obrońców w indywidualnych sprawach naszych Klientów.