adwokat Poznań

Życiorys

Adwokat. Z Kancelarią ściśle współpracuje od 2012 r. W 2008 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Za pracę magisterską pt.: “Europejski nakaz aresztowania w polskim i włoskim postępowaniu karnym” uzyskała II nagrodę w Konkursie im. Prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obronione w roku akademickim 2007/2008. Stypendystka programu Socrates – Erasmus na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Padwie we Włoszech.

W latach 2009 – 2012 r. odbywała aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. W 2012 r. zdała egzamin adwokacki i została wpisana na listę Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Została nagrodzona przez Dziekana Okręgowej Izby Adwokackiej w Poznani za najlepszy wynik na egzaminie adwokackim w 2012 r.

Specjalizacja

Posiada doświadczenie procesowe. W czasie odbywania aplikacji adwokackiej współpracowała z jedną z poznańskich kancelarii adwokackich reprezentując klientów zarówno w sporach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego jak i w sprawach karnych. Specjalizuje się w prawie karnym, w tym w prawie karnym gospodarczym oraz w prawie rodzinnym.

Języki

Biegle włada językiem angielskim oraz włoskim.