Przy obsłudze projektów związanych z realizacją inwestycji w nieruchomości Kancelaria podjęła stałą współpracę z uznanymi na rynku wielkopolskim deweloperami, dwoma renomowanymi biurami pośrednictwa nieruchomości oraz wyspecjalizowanymi biurami architektonicznymi.

W zakresie zagadnień prawnych związanych z nieruchomościami oraz realizacją inwestycji praktyka Kancelarii obejmuje:

  • reprezentację w sporach sądowych oraz postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości;
  • doradztwo przy nabywaniu, zbywaniu i zagospodarowywaniu nieruchomości;
  • ustalenie stanu prawnego nieruchomości, w tym sprawdzenie czy nie są one obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich;
  • regulowanie stanu prawnego nieruchomości;
  • reprezentację w negocjacjach, opracowywanie umów oraz innych dokumentów;
  • doradztwo w zakresie zagospodarowania nieruchomości w szczególności przy przygotowywaniu i realizacji projektów budowlanych;
  • doradztwo oraz pomoc przy sporządzaniu umów pożyczek, umów o kredyt oraz innych form finansowania oraz zabezpieczenia inwestycji;
  • doradztwo w zakresie korzystania z nieruchomości oraz zarządzania nimi.