Jedną z podstawowych specjalizacji kancelarii jest świadczenie profesjonalnych usług polegających na dochodzeniu odszkodowań. Poznańska kancelaria prowadzi tego typu sprawy w sposób kompleksowy: uzyskuje i przygotowuje stosowne dokumenty, zgłasza szkody, pełni nadzór nad właściwą likwidacją szkody, a także dopilnowuje wypłaty poszkodowanym należnych im tytułem odszkodowań kwot pieniężnych. Dochodzimy odszkodowań zarówno polubownie, jak i na drodze sądowej.

Odszkodowania Poznań

Flickr: Arlington County, CC: Attribution & Share Alike

Dochodzimy roszczeń powstałych w wyniku takich zdarzeń jak:

 • błąd w sztuce lekarskiej;
 • wypadek w rolniczy;
 • wypadek komunikacyjny;
 • zjawiska atmosferyczne oraz klęski żywiołowe powodujące straty w plonach;
 • kradzież, pożar, intensywne opady gradu, huragan, zalanie mieszkania;
 • wypadek przy pracy;
 • poślizgnięcie lub potknięcie na oblodzonej nawierzchnii, a także inne wypadki losowe;
 • niełaściwe wykonanie przewozu powodujące uszkodzenie transportowanego ładunku;
 • niewłaściwe wykonanie usług turystycznych przez biura podróży;
 • umieszczenie na nieruchomości słupów energetycznych oraz innych elementów linii przesyłowych
 • (ciepłowniczych, gazowniczych);
 • odmowa przez ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania;
 • dochodzenie roszczeń z polisy na życie;
 • prowadzenie postępowań mających na celu ustanowienie stosownych służebności gruntowych bądźusunięcie
 • albo przesunięcie linii z obrębu nieruchomości;
 • kiedy ubezpieczyciel proponuje zaniżonej wysokości odszkodowanie.

Poznań jest siedzibą kancelarii, a zasięg jej działania obejmuje głównie województwa wielkopolskie,lubuskie, zachodniopomorskie i dolnośląskie. Posiadamy też klientów w Szczecinie i Krakowie.

Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich możliwych sytuacji, w których pomagamy uzyskiwać odszkodowanie. Poznańska kancelaria pomaga także osobom, które posiadają polisę posagową (polisę ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci) z lat osiemdziesiątych i zaproponowano im wypłatę bardzo zaniżonej sumy, np. kilkuset złotych. Prowadzimy postępowania mające na celu waloryzację kwot wypłacanych przez ubezpieczycieli oraz uzyskiwanie wyższych świadczeń niż pierwotnie oferowane przez zakład ubezpieczeń.