Wybór właściwej formy prowadzenia działalności stanowi pierwszy i nierzadko najważniejszy krok decydujący o powodzeniu i opłacalności prowadzonego biznesu. Wieloletnie aktywne uczestnictwo w najważniejszych przemianach zachodzących w gospodarce pozwala nam na właściwe zdiagnozowanie potrzeb klienta oraz dostosowanie do nich właściwej formy działalności. Bieżąca współpraca w zakresie funkcjonowania spółek zapewnia natomiast bezpieczeństwo i gwarantuje spełnianie przez spółkę zmieniających się wymogów prawnych.

Oferujemy:

  • pomoc przy zakładaniu i rejestracji, w tym przygotowanie aktów założycielskich i regulaminów, reprezentowanie w postępowaniu rejestrowym w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • doradztwo i reprezentacja przy zakładaniu oddziałów i przedstawicielstw podmiotów zagranicznych;
  • obsługę korporacyjną spółek w szczególności przygotowywanie i prowadzenie walnych zgromadzeń akcjonariuszy i zgromadzeń udziałowców, opracowywanie projektów uchwał oraz zarządzeń organów spółek;
  • doradztwo w zakresie łączenia, przekształcania oraz podziału spółek handlowych, podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego, umarzania nabywania oraz umarzania akcji i udziałów, przymusowego wykupu akcji, zastawiania i obrotu udziałami i akcjami;
  • pomoc przy zakładaniu i rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w tzw. trybie S24.

Czytaj więcej o spółkach zakładanych w trybie S24.