Reprezentujemy Klientów na wszystkich etapach postępowania przed sądami powszechnymi, trybunałami arbitrażowymi, sądami administracyjnymi. organami administracji państwowej oraz sądami i trybunałami sportowymi. Angażujemy się w spory poczynając od analizy dokumentów oraz przygotowania sprawy przez jej prowadzenie, na egzekucji kończąc.

Wydawać by się mogło, że naszym zadaniem jest wygranie sprawy za wszelką cenę. Za podstawowy cel stawiamy sobie jednak takie prowadzenie sprawy, aby jej wynik był najkorzytniejszy dla Klienta. W związku z powyższym analizując możliwe rozstrzygnięcia bierzemy pod uwagę koszty prowadzenia sporu, prawdopodobny czas jego trwania oraz jego wpływ na działalność gospodarczą Klienta. Naszym celem jest osiągnięcie najbardziej korzystnego wyniku postępowania, w związku z czym w sytuacjach, w których jest to możliwe i wskazane zawsze przedstawimy Państwu możliwość ugodowego zakończenia sporu.

Reprezentujemy Klientów w następujących postępowaniach:

  • postępowanie przed sądami powszechnymi na każdym jego etapie;
  • postępowania przed Sądem Najwyższym;
  • postępowanie zabezpieczające;
  • postępowania przed sądami polubownymi;
  • egzekucja orzeczeń sądowych.