Decyzja o zakupie mieszkania lub domu jest z reguły jedną z najważniejszych decyzji w życiu. Inwestycja w nieruchomość wiąże się z decyzją o wydaniu znacznej sumy pieniędzy lub zaciągnięciu kredytu. Klientom wielokrotnie przedstawiane są skomplikowane umowy deweloperskie lub umowy sprzedaży. W każdym wypadku warto aby umowa została przeanalizowana przez niezależnego specjalistę. W przypadku zakupu nieruchomości od młodych firm deweloperskich analiza taka staję się wręcz koniecznością.

W zakresie zagadnień prawnych związanych z nieruchomościami oraz realizacją inwestycji praktyka Kancelarii obejmuje:

  • reprezentację w sporach sądowych oraz postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości;
  • doradztwo przy nabywaniu, zbywaniu i zagospodarowywaniu nieruchomości;
  • ustalenie stanu prawnego nieruchomości, w tym sprawdzenie czy nie są one obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich;
  • regulowanie stanu prawnego nieruchomości;
  • reprezentację w negocjacjach, opracowywanie umów oraz innych dokumentów;
  • doradztwo w zakresie zagospodarowania nieruchomości w szczególności przy przygotowywaniu i realizacji projektów budowlanych;
  • doradztwo oraz pomoc przy sporządzaniu umów pożyczek, umów o kredyt oraz innych form finansowania oraz zabezpieczenia inwestycji;
  • doradztwo w zakresie korzystania z nieruchomości oraz zarządzania nimi.