Naszym celem jest zapewnienie przedsiębiorstwu bezpieczeństwa prawnego oraz współdziałanie w osiąganiu przez nie korzystnych wyników. Jednym z działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa jest przeprowadzenie audytu prawnego, który pozwala na uzyskanie pełnego obrazu sytuacji prawnej w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo.

Audyt prawny, to inaczej sprawdzenie sytuacji przedsiębiorstwa pod kątem spełniania przez nie wymagań określonych przepisami prawa, fukcjonowania regulacji mających charakter wewnętrzny oraz ocena wiążących je umów.

Audyt przeprowadzany jest przez pracowników Kancelarii na życzenie Klienta oraz w każdym przypadku podjęcia stałej współpracy z Klientem, obejmującej świadczenie pomocy prawnej we wszystkich dziedzinach prawa związanych z działalnością Klienta.