Wspieramy przedsiębiorstwa we wszystkich działaniach mających na celu poprawę ich funkcjonowania i rentowności. Doradzamy w sprawach związanych z restrukturyzacją i reorganizacją przedsiębiorstw (w tym podział, sprzedaż i łączenie przedsiębiorstw). Kancelaria prowadzi także postępowania mające na celu likwidację podmiotów gospodarczych.

We współpracy z wyspecjalizowanymi audytorami przygotowujemy analizę sytuacji przedsiębiorstwa, diagnozujemy przyczyny niepowodzeń oraz przygotowujemy propozycje działań naprawczych. Następnie wspieramy właścicieli w procesie restrukturyzacji firmy.

Ponadto doradzamy i reprezentujemy wierzycieli w zakresie dochodzenia zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. W imieniu naszych Klientów prowadzimy negocjacje oraz doradzamy przy konstruowaniu propozycji układowych.