Aktualności

Wysokie odszkodowanie za wywłaszczenie

Kolejny duży sukces prawników kancelarii. Zakończony został prowadzony przez  mec. Konrada Danielczyka oraz mec. Macieja Ceranka proces o odszkodowanie od Skarbu Państwa za wywłaszczenie nieruchomości. Za utraconą nieruchomość powód otrzymał ponad 960.000 złotych.

Sprawy, które związane są z uzyskaniem odszkodowania za utratę nieruchomości wywłaszczonych przed 1989 r. należą do najtrudniejszej kategorii spraw odszkodowawczych, z uwagi na skomplikowanie, upływ czasu oraz trudności dowodowe toczą się przez wiele lat.

Po upływie ponad czterech lat od złożenia pozwu (tj. ponad 8 lat po wszczęciu postępowania mającego na celu zasądzenie odszkodowania) wydany został wyrok zasądzający odszkodowanie za utratę prawa własności nieruchomości położonej w ścisłym centrum Poznania. Nieruchomość została utracona na podstawie orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z 1953 r.

Pierwszym etapem postępowania, odbywającego się na drodze administracyjnej, było doprowadzenie do stwierdzenia, że orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej rady Narodowej w Poznaniu zostało wydane z naruszeniem prawa. Dopiero po uzyskaniu korzystnego rozstrzygnięcia na drodze administracyjnej można było wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym przeciwko Skarbowi Państwa.

Kancelaria

Kancelaria

Poprzedni wpis

Spółka z o.o. w 24 godziny

Następny wpis

UWAGA! Kolejne firmy próbują wprowadzić w błąd przedsiębiorców.