radca prawny Poznań

Życiorys

Asystentka. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Wcześniej uczyła się w III Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, skąd pochodzi. Jest absolwentką I stopnia Państwowej Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza. Przez cały okres szkolnictwa aktywnie uczestniczyła w wielu akcjach charytatywnych oraz przy organizacji wydarzeń okolicznościowych.

W związku z pogłębianiem zainteresowań psychologią i prawami człowieka, a w szczególności dziecka, uczestniczy w konferencjach organizowanych przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu. Przedmiotem jej badań i rozważań, są przede wszystkim dyskusyjne kwestie związane z prawami dziecka, takimi jak prawa emocjonalne. Swoje wnioski przedstawiła w poświęconej temu tematowi części swojej pracy dyplomowej pt. „Wykorzystywanie dzieci w konfliktach około rozwodowych”.

Specjalizacja

Obecnie rozpoczęła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, rozwijając swoje umiejętności w zakresie negocjacji i mediacji.

W kancelarii zajmować się będzie przede wszystkim prawem handlowym i postępowaniami rejestrowymi, a także prawem cywilnym procesowym, dochodzeniem odszkodowań oraz prawem rodzinnym.

Języki

Posługuje się językiem angielskim oraz włoskim.