Aktualności

UWAGA! Kolejne firmy próbują wprowadzić w błąd przedsiębiorców.

Po upływie dwóch, trzech tygodni od dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym przedsiębiorcy otrzymują wezwania od Kancelarii Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego lub Kancelarii Odpisów z Krajowego Rejestru Krajowego.

Coraz częściej osoby dokonujące wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego po upływie dwóch, trzech tygodni od dokonania wpisu otrzymują pisma sugerujące uruchomienie, z dniem publikacji informacji o wpisie podmiotu do bazy Krajowego Rejestru Sądowego i Gospodarczego, dostępu do elektronicznego odpisu KRS. Pismo swoją formułą zbliżone jest do postanowienia sądowego (wskazuje dane podmiotu, którego wpis dotyczył). Ponadto zawiera wezwanie do wniesienia opłaty aktywacyjnej w kwocie 200 złotych w terminie 7 dni od dnia doręczenia “postanowienia”, a także numer konta oraz wskazanie podstawy prawnej.

Nadawcami  pisma są z reguły Kancelaria Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego lub Kancelaria Odpisów z Krajowego Rejestru Krajowego.  Skala zjawiska nabrała takich rozmiarów, że stosowne ostrzeżenie wydało Ministerstwo Sprawiedliwości, które jest jedynym wydawcą Monitora Sądowego i Gospodarczego. W ostrzeżeniu możemy przeczytać m.in. że Ministerstwo nie jest autorem postanowień wydawanych przez wskazane wyżej podmioty ani w żaden sposób z nimi nie współpracuje.

W opinii Departamentu (Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych MS) powiadomienia jakie  podmiot ten wysyła do przedsiębiorców mają na celu wprowadzenie w błąd ogłoszeniodawców. Styl pisma, forma i zamieszczone w nagłówku godło mogą sugerować, że jest to pismo urzędowe i przedsiębiorca musi taką opłatę wnieść.

Już w 2011 r. Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez inny podmiot – spółkę Kalfas Sp. z o.o., która również kierowała do przedsiębiorców wnioski o uiszczenie opłaty z tytułu publikacji na stronach Internetowego Rejestru Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego. Pomimo tego, nie brakuje jednak kolejnych firm prowadzących podobne praktyki.

Przypominamy, że opłaty za ogłoszenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym należy wnosić wyłącznie na rachunek sądu. W przypadku otrzymania jakiegokolwiek pisma sugerującego obowiązek uiszczenia wpisu w związku z wpisem do rejestru niezwłocznie prosimy o kontakt z prawnikami Kancelarii.

Nadto przypominamy, że każda osoba dokonująca zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym przy pomocy Kancelarii  jest informowana o wysokości opłat, które winna uiścić, oraz danych niezbędnych do wykonania przelewu.

Kancelaria

Kancelaria

Poprzedni wpis

Wysokie odszkodowanie za wywłaszczenie

Następny wpis

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego?