radca prawny Poznań

Życiorys

Radca prawny. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył podyplomowe studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Z Kancelarią współpracuje od 2014 roku. Wcześniejsze doświadczenie zdobywał w kancelarii adwokackiej i radcowskiej oraz jednostce samorządu terytorialnego, z którą współpracuje od 2009 roku. Ponadto współorganizuje i koordynuje w ramach działalności w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu pracę zespołów prowadzące edukacje prawną dla młodzieży licealnej.

Specjalizacja

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dla samorządu terytorialnego. Zajmuje się szeroko pojętym prawem administracyjnym, prawem zamówień publicznych oraz prawem cywilnym. Ma doświadczenie w obsłudze prawnej zamówień publicznych, w tym pracy w komisjach przetargowych. Występował także przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Uczestniczył w sporach sądowych z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego oraz cywilnego. Przeprowadza szkolenia między innymi w zakresie dostępu do informacji publicznej i zamówień publicznych. W Kancelarii zajmuje się świadczeniem bieżącej pomocy prawnej dla podmiotów sektora prywatnego jak i klientów indywidualnych.

Języki

Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.