Aktualności

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego?

30 kwietnia 2013 r., to ostatni dzień kiedy można złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PIT 37. W związku z tym zachęcamy do przekazywania 1 % swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego i wskazujemy jak to zrobić. Kwota 1% należnego podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego za 2011 r. wyniosła 457,3 mln złotych. Warto poświęcić chwilę czasu na prawidłowe wypełnienie wniosku i wspomóc wybraną organizację. Poniżej w kilku punktach wskazujemy jak to należy zrobić.

1. Wybór organizacji pożytku publicznego

W zasadzie w każdym medium z łatwością można natknąć się na informację o organizacji, która przekonuje nas do przekazania jej 1%. Pełen wykaz organizacji, którym można przekazać część podatku opublikowany został na stronie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#4796.

Zaktualizowana lista obejmuje wykaz wszystkich organizacji, które są uprawnione do otrzymania 1% podatku. 1% można przekazać wyłącznie na rzecz podmiotu, który posiada status organizacji pożytku publicznego (przyznany najpóźniej do dnia 30 listopada 2012 r.), wypełniły obowiązki sprawozdawcze ciążące na organizacjach pożytku publicznego oraz nie są w stanie likwidacji lub upadłości.

2. Wypełnienie odpowiedniej rubryki w zeznaniu podatkowym

W drugiej kolejności należy wyliczyć wysokość należnego podatku dochodowego i odpowiednio wypełnić część deklaracji zatytułowaną ?Wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)?. Zgodnie z art. 45c ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wskazać numer, pod którym organizacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego oraz wysokość kwoty, którą chcemy przekazać na rzecz tej organizacji, nie przekraczającej jednak 1% podatku należnego. Numer organizacji można znaleźć albo na liście opublikowanej pod wskazanym wyżej adresem albo też w wyszukiwarce podmiotów wpisanych do KRS umieszczonej pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu.

W rubryce “Informacje uzupełniające” podatnik może wskazać konkretny cel, na który dana organizacja powinna przeznaczyć przekazane środki pieniężne. Podane informacje zostaną przekazane organizacji pożytku publicznego.

Wypełniając zeznanie podatkowe lub korektę zeznania można także wyrazić zgodę na przekazanie organizacji pożytku publicznego danych, które pozwalają na zidentyfikowanie podatnika (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków. Informacje zostaną przekazane danej organizacji przez naczelnika urzędu skarbowego.

3. Złożenie zeznania i zapłata podatku

Ostatnim krokiem do przekazania części swojego podatku jest złożenie zeznania i zapłacenie należnego podatku (1% można przekazać także w korekcie zeznania podatkowego, jeżeli zostanie ona złożona w terminie jednego miesiąca od upływu terminu do składania zeznań podatkowych). Naturalnie najlepiej zrobić to do końca okresu rozliczeniowego. Zgodnie z art. 45c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkiem przekazania kwoty podatku jest zapłacenie podatku należnego, stanowiącego podstawę obliczenia wysokości przekazywanej kwoty, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.
Pieniądze należne organizacjom pożytku publicznego należne za rok, za który dokonywane jest rozliczenie przekazywane są do końca lipca każdego roku. Z należnej kwoty potrącane są koszty przelewu.

Kancelaria

Kancelaria

Poprzedni wpis

UWAGA! Kolejne firmy próbują wprowadzić w błąd przedsiębiorców.

Następny wpis

Prawo do biznesu