doradca podatkowy radca prawny Poznań

Życiorys

Doradca podatkowy, radca prawny. Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Po złożeniu egzaminu na doradcę podatkowego w 2012 r. uzyskał wpis na listę doradców podatkowych. Jest absolwentem Studium Podyplomowych Międzynarodowych Strategii Podatkowych przy Szkole Głównej Handlowej. Ponadto był uczestnikiem kursów z rachunkowości organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie wieloletniej pracy w urzędzie skarbowym, a także pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W urzędzie skarbowym zajmował się przede wszystkim prowadzeniem postępowań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz koordynowaniem prac zespołu ds. postępowań podatkowych.

Specjalizacja

Wykorzystując doświadczenie z pracy w urzędzie skarbowym specjalizuje się w reprezentowaniu podatników w sporach podatkowych oraz dotyczących egzekucji administracyjnej przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej i sądami administracyjnymi.

Specjalizuje się ponadto w problematyce restrukturyzacji prawnych oraz podatkowych. Szczególnie z uwzględnieniem optymalizacji podatkowych.

Języki

Posługuje się językiem angielskim.